Privacyverklaring Vadermakelaardij B.V.

Dit is de privacyverklaring van Vadermakelaardij B.V. (hierna: wij) gevestigd in Gemeente Woensdrecht. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze klanten, potentiële klanten en andere personen die contact met ons hebben.

In deze privacyverklaring kunt u informatie vinden over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zullen daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en uiteraard de regels die voortvloeien uit de AVG en andere wet- en regelgeving naleven.

Persoonsgegevens die wij verwerken, grondslag en doeleinden 

Indien u ons inschakelt voor de verkoop of verhuur van een woning, verzoeken wij u om ons de volgende persoonsgegevens te verstrekken:

 • uw naam, adres, geslacht en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
 • de omschrijving en de kenmerken van de woning zoals oppervlakte, kadastrale gegevens, WOZ-waarde, de vraagprijs of huurprijs, enzovoort;
 • uw burgerlijke staat;
 • een kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs, waarin wij het BSN-nummer onleesbaar maken.

Wij verwerken deze persoonsgegevens, en andere gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt, om u bij te staan bij de verkoop of verhuur van uw woning. Zonder de verwerking kan er geen overeenkomst plaatsvinden. De grondslag voor deze verwerking is het uitvoeren van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan. De kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs vragen wij u, omdat wij op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna: Wwft) verplicht zijn om onze klanten te identificeren aan de hand van het originele identiteitsbewijs en de gegevens daarvan vast te leggen. Wij maken het BSN-nummer onleesbaar omdat er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking daarvan.

Indien u ons inschakelt voor de aankoop of huur van een woning, verzoeken wij u om ons de volgende persoonsgegevens te verstrekken:

 • uw naam, adres, geslacht en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
 • het zoekprofiel met uw woonwensen, waaronder de maximale koopprijs of huurprijs die u wilt betalen;
 • een kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs, waarin wij het BSN-nummer onleesbaar maken;
 • nadat u een woning heeft gekocht of gehuurd: uw nieuwe adres.

Wij verwerken deze gegevens, en andere gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt, om u bij te staan bij het zoeken en aankopen of huren van een woning. De grondslag voor deze verwerking is het uitvoeren van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan. Zonder de verwerking kan er geen overeenkomst plaatsvinden. De kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs vragen wij u omdat wij op grond van de Wwft verplicht zijn om onze klanten te identificeren aan de hand van het originele identiteitsbewijs en de gegevens daarvan vast te leggen. Wij maken het BSN-nummer onleesbaar omdat er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking daarvan.

 

Betalingsgegevens

Indien u een opdracht aan ons verstrekt, verwerken wij ook gegevens die nodig zijn voor het sturen van een rekening voor de diensten die wij verrichten en het ontvangen van betalingen (zoals uw bankrekeningnummer). De grondslag voor deze verwerking is het uitvoeren van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan. Zonder de verwerking kan er geen overeenkomst plaatsvinden.

 

Potentiële klanten

Wij verwerken ook persoonsgegevens van potentiële klanten. Van bezoekers van onze website die het daarop aangeboden zoekformulier invullen leggen we de volgende gegevens vast:

 • naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • het zoekprofiel met uw woonwensen, waaronder de maximale koopprijs of huurprijs die u wilt betalen;

Van potentiële klanten die ons op andere wijze benaderen, zoals per e-mail, telefoon of door het afgeven van een visitekaartje, verwerken wij de gegevens die zij bij ons achterlaten. Het gaat dan om de contactgegevens die u aan ons verstrekt en de reden waarom u contact met ons zoekt (bijvoorbeeld omdat u een vraag heeft). De contactgegevens die u aan ons verstrekt gebruiken wij om contact met u op te nemen indien nodig, bijvoorbeeld om u de resultaten van een zoekopdracht te versturen of om een vraag te beantwoorden. Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang, namelijk het belang van het kunnen uitoefenen van onze werkzaamheden en het verkrijgen van nieuwe opdrachten.

 

Analyse Websitebezoekers

Tenslotte verwerken wij geen analytische gegevens over (de computer van) bezoekers van onze website, via cookies die worden geplaatst als u de website bezoekt.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens

Administratie

Wij bewaren onze administratie, waaronder facturen en andere administratieve bescheiden waarop uw persoonsgegevens vermeld zijn, gedurende een periode van zeven jaar na afloop van het boekjaar om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht.

 

Kopie paspoort

Wij bewaren de kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs gedurende een periode van vijf jaar om te kunnen voldoen aan de bewaarplicht in de Wwft.

 

Overige contactgegevens

Wij bewaren overige contactgegevens gedurende twee jaar na het laatste contact, tenzij u eerder een verzoek bij ons indient om deze te verwijderen.

Met wie delen wij uw gegevens

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Met deze partijen (verwerkers) sluiten wij een bewerkersovereenkomst waarin de nodige afspraken staan om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Wij kunnen uw gegevens daarnaast aan derden verstrekken indien u ons daarom verzoekt. Zo kunnen wij uw gegevens rechtstreeks aan een notaris verstrekken indien u overgaat tot aan- of verkoop van een woning. Wij verstrekken uw gegevens verder niet aan derden, tenzij wij op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht worden bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek.

Hoe worden uw gegevens beveiligd

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden.

Wat zijn uw rechten

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan.
 • Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze niet juist of onvolledig zijn.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en/of – in bepaalde gevallen - het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • In bepaalde gevallen: het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’).
 • Het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen.

Voor meer informatie over deze rechten en wanneer u die kunt uitoefenen: zie artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via: info@vadermakelaardij.nl.

Wijzigingen

Er kan soms iets veranderen in de persoonsgegevens die wij verwerken of de toepasselijke regelgeving. In dat geval kunnen wij deze privacyverklaring aanpassen. Indien er wijzigingen plaatsvinden wordt dit automatisch verwerkt in onze privacyverklaring a.d.h.v. de toepasselijke regelgeving.

Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft of een klacht wil indienen over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via: info@vadermakelaardij.nl. Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, of als u uw klacht liever niet bij ons indient, kunt u deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via de website autoriteitpersoonsgegevens.nl 

Foto
Molenbosstraat 5
Ossendrecht
Op groot perceel van 1.365m2 gelegen, grote bedrijfswoning/bungalow met een woonoppervlakte van maar liefst 130m2 nabij bosgebied. De woning...
€ 339 000 K.K.
Foto
Minckelersweg 4
Hoogerheide
Compleet gemoderniseerde en uitgebouwde vrijstaande woning met o.a. een aanbouw, een opbouw (eerste verdieping), vijftal kamers, tuin rondom...
€ 309 000 K.K.